Diagonal por carbonización, 2010
Fósforos quemados e hidrolaca, 80x20 cm

Perspectiva por carbonización II, 2012
Fósforos quemados e hidrolaca, 100x45 cm